Nội dung bài viết

Xã hội không ngừng phát triển, kéo theo hạ tầng, các khu đô thị cũng phát triển ồ ạt. Giấy phép xây dựng là giấy tờ không thể thiếu khi bắt đầu triển khai công trình nào. Việc xây nhà không chỉ là hoàn thiện về mặt kiến trúc mà còn cần đảm bảo tính pháp lý. Tuy nhiên, thủ tục giấy tờ thường làm mất nhiều thời gian của chủ nhà, đặc biệt khi xây nhà mới lần đầu. Vì vậy, Kiến Trúc Đông Dương xin cung cấp những kiến thức cơ bản về mẫu đơn cấp giấy phép xây dựng nhà ở cho chủ công trình hiểu rõ hơn.

1. Mẫu đơn cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ là gì?

Căn cứ quy định tại Luật nhà ở năm 2014, nhà ở riêng lẻ là nhà ở được xây dựng trên thửa đất riêng biệt thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân,.. bao gồm nhà ở biệt thự, nhà ở liền kề và nhà ở độc lập. 

Khi tiến hành thi công xây dựng một công trình nhà ở riêng lẻ, Chủ đầu tư phải tiến hành xin cấp giấy phép xây dựng từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Như vậy, mẫu đơn cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ là mẫu đơn của bộ xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tiến hành xây dựng nhà ở riêng lẻ theo nguyện vọng của mình (Ngoại trừ trường hợp các công trình, nhà ở không cần cấp giấy phép theo quy định của pháp luật). 

4. Mẫu đơn cấp giấy phép xây dựng nhà ở

2. Mẫu đơn cấp giấy phép xây dựng nhà ở – Tại sao cần xin giấy phép cho việc xây dựng nhà ở?

Công trình nào cũng cần có giấy phép cho việc thi công, xây dựng vì những lý do sau:

 • Xác nhận tính hợp pháp của công trình, đảm bảo quy trình thi công được phép thực hiện thuận lợi, đúng tiến độ.
 • Là căn cứ cho cơ quan nhà nước quản lý theo quy hoạch, đúng với quy định pháp luật hiện hành, phù hợp cảnh quan thiên nhiên, môi trường.
 • Xác định được diện tích, kích thước của công trình và quyền sở hữu của chủ đầu tư.
 • Là căn cứ giám sát quá trình thi công, xử lý sai phạm và lập hồ sơ hoàn công khi công trình đã hoàn thành.
 • Giảm thiểu rủi ro khi tranh chấp xảy ra liên quan đến công trình.

3. Mẫu đơn cấp giấy phép xây dựng nhà ở

3. Mẫu đơn cấp giấy phép xây dựng nhà ở (Mẫu số 01 Phụ lục II, Nghị định 15/2021/NĐ-CP)

Kiến Trúc Đông Dương xin giới thiệu đến các bạn mẫu đơn cấp giấy phép xây dựng nhà ở áp dụng cho thủ tục xin giấy phép xây dựng hiện nay:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………………………..

1.Thông tin về chủ đầu tư:

– Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ): ………………………………………………………………………………………………………………….

– Người đại diện: ……………… Chức vụ (nếu có): …………………………………………… ……………………………………………

– Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………………………………………………………

– Số nhà: ………… Đường/phố …… Phường/xã ……………………………………………………………………………………………

– Quận/huyện Tỉnh/thành phố: …………………………………………………………………………………………………………………

– Số điện thoại: …………………………………………………………………………………….……………………………………………

2.Thông tin công trình:

– Địa Điểm xây dựng: ……………………………………………………………………………..……………………………………………

– Lô đất số: ………………………. Diện tích ………………. m2.

– Tại số nhà: ………………………. Đường/phố ……………………………………………….…………………………………………….

– Phường/xã ………………………………….. Quận/huyện …………………………………..…………………………………………….

– Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………………………………………………………………

3.Nội dung đề nghị cấp phép:

3.1. Đối với công trình không theo tuyến:

– Loại công trình: ……………… Cấp công trình: ……………………………………………………………………………………………

– Diện tích xây dựng: ……… m2.

– Cốt xây dựng: ……… m

– Tổng diện tích sàn: …………m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

– Chiều cao công trình: ……..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

– Số tầng: ……………………………..(ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3.2. Đối với công trình theo tuyến trong đô thị:

– Loại công trình: ………… Cấp công trình: ……………………………………………………………………………………………………

– Tổng chiều dài công trình: …………….. m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

– Cốt của công trình: ………..m (ghi rõ cốt qua từng khu vực)

– Chiều cao tĩnh không của tuyến: …….. m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực).

– Độ sâu công trình: ………….m (ghi rõ độ sâu qua từng khu vực)

3.3. Đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng:

– Loại công trình: ……………… Cấp công trình: ……………………………………………….………………………………………………

– Diện tích xây dựng: ……….m2.

– Cốt xây dựng: …………m

– Chiều cao công trình: ……..m

3.4. Đối với công trình quảng cáo:

– Loại công trình: ……………… Cấp công trình: ……………………………………………….………………………………………………

– Diện tích xây dựng: ……………..m2.

– Cốt xây dựng: …………..m

– Chiều cao công trình: ……………….m

– Nội dung quảng cáo: …………………….………………………………………………………………………………………………………

3.5. Đối với công trình nhà ở riêng lẻ:

– Cấp công trình: ………………..…………………………………………………………………………………………………………………

– Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ………m2.

– Tổng diện tích sàn: ………..m2 (trong đó ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

– Chiều cao công trình: ………..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

– Số tầng: …………………………….(trong đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3.6. Đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa:

– Loại công trình: ……………… Cấp công trình: ……………………………………………….………………………………………………

– Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ……….m2.

– Tổng diện tích sàn: ……….m2(ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

– Chiều cao công trình: …….m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

– Số tầng: …………………………………….(ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3.7. Đối với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến:

Giai đoạn 1:

+ Loại công trình: ………………………. Cấp công trình: ……………………………………………………………………………………

+ Diện tích xây dựng: …….m2.

+ Cốt xây dựng: ………m

+ Chiều sâu công trình: ………m (tính từ cốt xây dựng)

Giai đoạn 2:

+ Tổng diện tích sàn: ……..m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

+ Chiều cao công trình: ………m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

+ Số tầng: ……..(ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3.8. Đối với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị:

– Loại công trình: …………………. Cấp công trình: ……………………………………………………………………………………………

– Tổng chiều dài công trình theo giai đoạn: ………m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

– Cốt của công trình: ……..m (qua các khu vực theo từng giai đoạn)

– Chiều cao tĩnh không của tuyến: ……..m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực theo từng giai đoạn).

– Độ sâu công trình: ………m (ghi rõ độ sâu qua các khu vực theo từng giai đoạn)

3.9. Đối với trường hợp cấp cho dự án:

– Tên dự án: ………………………………………………………………………………………..………………………………………………

+ Đã được: ……….phê duyệt, theo Quyết định số: ……. ngày …………………………….………………………………………………

Gồm: (n)công trình

Trong đó:

+ Công trình số (1-n): (tên công trình)

* Loại công trình: ………………………….. Cấp công trình: …………………………………………………………………………………

* Các thông tin chủ yếu của công trình: ……………………………………………………….………………………………………………

3.10. Đối với trường hợp di dời công trình:

– Công trình cần di dời: ……………………………………………………….……………………………………………………………………..

– Loại công trình: ………………………………. Cấp công trình: ………………………………………………………………………………

– Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ………………………………… m2.

– Tổng diện tích sàn: ……………………………………………………… m2.

– Chiều cao công trình: …………………………………………………… m2.

– Địa Điểm công trình di dời đến: ……………………………………………………………….………………………………………………

– Lô đất số: …………………………… Diện tích ………………… m2.

– Tại: ………………………………………… Đường: …………………………………………………………………………………………

– Phường (xã) ………………………………. Quận (huyện) …………………………………………………………………………………

– Tỉnh, thành phố: ……………………………………………………………………………….………………………………………………

– Số tầng: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế:

– Tên đơn vị thiết kế: ……………………………………………………………………………………

– Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): Số ……… Cấp ngày ……………………………………………………….

– Tên chủ nhiệm thiết kế: ……………………………………………………………….………………………………………………

– Chứng chỉ hành nghề cá nhân số: ………do ………….. Cấp ngày: ……………..………………………………………………

– Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….………………………………………………

– Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………………………………

– Giấy phép hành nghề số (nếu có): …………………cấp ngày ……………………………………………………………………

5.Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …………… tháng.

6.Cam kết

Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo đơn này các tài liệu:

1 – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2 – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… ngày ……tháng ….. năm ……

Người làm đơn/Đại diện chủ đầu tư

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

3. Tại sao nên lựa chọn dịch vụ xin giấy phép xây dựng tại Kiến Trúc Đông Dương?

Để tiết kiệm thời gian và chuẩn hóa quy trình, chủ đầu tư có thể sử dụng các dịch vụ xin giấy phép xây dựng từ bên thứ ba. Hiện nay có rất nhiều đơn vị nhận thực hiện dịch vụ này. Một trong những đơn vị uy tín nhất bạn có thể tham khảo là Kiến Trúc Đông Dương. Vậy tại sao bạn nên sử dụng dịch vụ của chúng tôi?

3.1. Kiến Trúc Đông Dương giúp bạn hoàn thiện hồ sơ đầy đủ, đúng pháp luật

Theo đúng quy định của nhà nước, Hồ sơ xin phép xây dựng phải có mẫu đơn cấp giấy phép xây dựng nhà ở, bản vẽ thiết kế do đơn vị thiết kế có chức năng thiết kế và kiến trúc sư thiết kế phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế. Vì vậy bạn không thể tự mình thiết kế bản vẽ nhà được, Kiến Trúc Đông Dương – Công ty thiết kế nhà tại Hà Nội sẽ giúp bạn chuẩn bị bản vẽ này để hoàn thiện hồ sơ.

3.2. Giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí

Việc xin giấy phép xây dựng sẽ làm mất rất nhiều thời gian chờ đợi và thời gian duyệt hồ sơ, điều chỉnh bản vẽ. Do đó bạn sẽ mất rất nhiều thời gian quý báu của mình. Sử dụng Dịch vụ xin cấp phép xây dựng tại Hà Nội của Kiến Trúc Đông Dương. Chúng tôi sẽ thay bạn thực hiện công đoạn này nhằm tiết kiệm thời gian và ngân sách cho khách hàng. Điều này đảm bảo việc đẩy nhanh các bước trong quá trình khởi công công trình, giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình xây dựng.

Kiến Trúc Đông Dương là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ xin giấy phép xây dựng chuyên nghiệp – nhanh chóng – uy tín cho khách hàng tại tất cả các quận tại thành phố Hà Nội. Chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp bạn xử lý những trường hợp khó khăn nhất.

Dịch vụ xin giấy phép xây dựng của chúng tôi luôn đảm bảo thủ tục nhanh chóng – chính xác – đúng pháp luật với chi phí thực hiện dịch vụ luôn ở mức tối ưu cho mọi khách hàng. Sử dụng dịch vụ xin giấy phép xây dựng của Kiến Trúc Đông Dương sẽ giúp cho quý khách tiết kiệm được khá nhiều thời gian và chi phí khi xin cấp phép xây dựng. Quý khách hàng sử dụng dịch vụ xin phép xây dựng tại được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các thủ tục cấp phép xây dựng bên cạnh đó với đội ngũ kiến trúc sư kinh nghiệm chúng tôi còn có thể tư vấn cho quý khách hàng về thiết kế thi công nhà cũng như thiết kế thi công cải tạo nhà ở một cách tiết kiệm và hoàn hảo nhất.

2. Mẫu đơn cấp giấy phép xây dựng nhà ở

Là một trọng những đơn vị đầu tư các dự án bất động sản lớn với nhiều năm kinh nghiệm, Kiến Trúc Đông Dương nắm rõ tất cả các quy định hiện hành về thủ tục xin các loại giấy phép xây dựng. Sử dụng dịch vụ của chúng tôi bạn sẽ hoàn toàn yên tâm vì sẽ được:

 • Tư vấn tận tình bởi những nhân viên nhiều năm kinh nghiệm và chuyên môn cao.
 • Luôn đảm bảo tốt nhất quyền lợi của khách hàng.
 • Hoàn tất trọn gói hồ sơ thủ tục từ A-Z cho Quý khách.
 • Đảm bảo giải quyết chính xác, đúng pháp luật với chi phí phải chăng.

Để giúp công trình của khách hàng nhanh chóng được thi công hợp pháp hãy liên hệ ngay theo Hotline:  098.1234.588 để được tư vấn nhé.

Hy vọng bài viết trên phần nào giúp bạn có thêm kiến thức về lĩnh vực này. Nếu bạn đang cần xin cấp giấy phép xây dựng thủ tục đơn giản và thời gian nhanh chóng để đảm bảo tiến độ của dự án liên hệ hay cho Kiến Trúc Đông Dương để được tư vấn phù hợp theo dự án của bạn với mức chi phí hợp lý nhất.

4. Thông tin liên hệ Kiến Trúc Đông Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT ĐÔNG DƯƠNG

 • Địa chỉ: HA9-70, Đường Hải Âu 9, KĐT Vinhome OCean Park 2, Văn Giang, Hưng Yên
 • Hotline: 098.1243.588 
 • Website: https://kientrucdongduong.com

Liên hệ tư vấn thiết kế - Xây dựng trọn gói nhà đẹp

Email: lienhe@kientrucdongduong.com

Hotline tư vấn

Xem thêm bài viết khác
Vui lòng điền thông tin chi tiết để chúng tôi tư vấn cho bạn
Chat With Me on Zalo
Scroll to Top